Polish Programming

Polish Programming

Grupa Wsparcia Dla Osób z Chorobami Nowotworowymi i Ich Bliskich

Grupa ta jest stworzona dla osób, które przechodzą przez chorobę nowotworową, jak również ich rodzin i przyjaciół. To spotkanie jest okazją do wspólnej rozmowy, wspόlnego wsparcia i wzajemnej pomocy pomiędzy osobami, które związane są z tą chorobą. Spotkanie to jest bezpłatne.

Spotkanie grupy odbywa się:

Polska Grupa Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Chorobą Nowotworową

Ta grupa jest stworzona dla osób które przechodzą przez chorobę nowotworową, jak zarówno ich rodzin i przyjaciół. To spotkanie jest okazją do wspólnej rozmowy, wsparcia i wzajemnej pomocy pomiędzy osobami które są związane z sytuacją choroby. Zapraszamy!

  • Gdzie: Gilda’s Club Chicago pod adresem: 537 North Wells Street, Chicago pokόj 3A
  • Kiedy: w każdy 4-ty wtorek miesiąca od godziny 16:00 do 17:00 Spotkania odbeda sie w nastepujacych dniach: 01/27, 02/24, 03/24, 04/28, 05/26, 06/23, 07/21, 08/25, 09/22, 10/27, 11/24, 12/22.

Zadzwoń do Gosha Thornton pod numer 312-464-9900 wew. 22 lub wyślij email goshathornton@gildasclubchicago.org.

Misja Klubu Gildy:

Nasza misja polega na stworzeniu zdrowej atmosfery zrozumienia i wspólnego wsparcia dla meżczyzn, kobiet, młodzieży i dzieci, które przechodzą przez chorobę nowotworową jak rownież ich rodzin i przyjacioł. Nasz program jest niezbędnym uzupełnieniem podczas terapi medycznej zapewniający otwarte grupy wsparcia, warsztaty edukacyjne i pomoc społeczną.


Polish Support Group for People Who Have Been Affected by a Cancer Diagnosis

This group offers an opportunity for patients, caregivers, family members and friends to share information and experiences related to living with a cancer diagnosis. The group is free and is open to those who themselves have cancer or are supporting a loved one with cancer.

The following group takes place at:

Polish Cancer Support Group

This support group offers an opportunity for patients, caregivers, family members and friends to share information and experiences related to living with a cancer diagnosis. This group is free and open to those who themselves have cancer or are supporting a love one with cancer. Join us!

  • Where: Gilda’s Club Chicago at 537 North Wells Street, Chicago room 3A
  • When: every 4th Tuesday of the month from 4:00 p.m. until 5:00 p.m. The meetings take place on the following dates: 01/27, 02/24, 03/24, 04/28, 05/26, 06/23, 07/21, 08/25, 09/22, 10/27, 11/24, 12/22.

For more information, contact Gosha Thornton at 312-464-9900 ext. 22 or by email goshathornton@gildasclubchicago.org.

Connect With Us